Norėdami Jums pasiūlyti kokybiškas mūsų interneto svetainėje teikiamas paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies"). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Daugiau informacijos

Viešosios konsultacijos

Viešosios konsultacijos dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ paslaugų tarifų

Konsultacijos vyksta 2020-07-29 - 2020-08-28

Viešųjų konsultacijų tikslas – didinti paslaugų tarifų nustatymo skaidrumą ir skatinti paslaugų teikėjo plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą.
Konsultacijai pateikiami viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau – įstaiga) didmeninių ryšio paslaugų tarifai apskaičiuoti, vadovaujantis Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo  plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-201 „Dėl Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo  plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3‑225 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos taikymo“.
2020 m. liepos 2 d. raštu Nr. R-381 įstaiga pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau -Tarnyba) derinti didmeninių ryšio paslaugų tarifus ir 2019 m. liepos 24 d. raštu Nr. (67.9E)1B-2231 gavo „Išvadą dėl sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų atitikties teisės aktams“, kad „Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 9 straipsnio 11 punktu, Metodikoje nustatytais tarifų skaičiavimo reikalavimais bei atsižvelgdama į ERĮ 3 straipsnio 551 dalyje įtvirtintos sąvokos „sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslauga“ apibrėžtį, įvertino Plačiajuosčio interneto teikiamų sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir nustatė, kad <...> perskaičiuoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifai atitinka Metodikos 7 punkte nustatytą reikalavimą.
Vadovaujantis Metodikos 18 punktu, įstaiga teikia viešosioms konsultacijoms apskaičiuotus įstaigos didmeninių ryšio paslaugų tarifus:

Paslaugos pavadinimas Galiojantys paslaugų tarifai (apskaičiuoti tarifai)
Už prieigos
taško įrengimą, Eur/vnt.
Už paslaugą,
Eur/km/ mėn.
Už paslaugą,
Eur/vnt./ mėn.
Minimalus tarifas, Eur/mėn.
Paslaugos, kurių tarifai nustatomi pagal Metodiką Ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis Ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis - 18,00 (18,00) - 250,00 (233,00)
Prieiga prie tinklo galinių objektų
100 Mb/s sparta
Prieiga prie tinklo galinių objektų
100 Mb/s sparta
- - 6,00 (7,60) -
Duomenų srauto perdavimas 300 Mb/s sparta Duomenų srauto perdavimas iki 300Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba gyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumu - - 12,00 (12,00) -
Duomenų srauto perdavimas iki 300Mb/s sparta (savivaldybės ribose) - - 72,00 (69,00)* -
Duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s sparta Duomenų srauto perdavimas 1 Gb/s  sparta - 6,3 (6,40) - -
Pagrindiniam ir papildomam paslaugos teikimo taškui (1 Gb/s sparta) - - 112,00 (102,00) -
Duomenų srauto perdavimas 1Gb/s (iki 3 Gb/s) sparta, nepriklausantis nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaime - - 289,00 (291,00) -
Paslaugos teikimo taško įrengimas Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimas 62,00 (58,00) - - -
rangos talpinimo paslauga Įrangos talpinimas komutacinėje spintoje - - - 3,00 (3,20)

* Siekiant paskatinti naudojimąsi plačiajuosčio ryšio tinklu bei konkurenciją, paslaugų, teikiamų gyvenamosiose vietovėse, kuriose išvystytas plačiajuosčio ryšio tinklas ir yra techninės galimybės teikti paslaugas, tačiau jose 24 mėn. ar ilgiau paslaugų teikėjo paslaugų nenaudoja nė vienas operatorius ir yra tikslinga skatinti plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą (toliau – tikslinės vietovės), tarifai apskaičiuojami pagal šią formulę:
 
Gi = Bi - Bi x N,
čia:
Gi – paslaugos, teikiamos tikslinėse vietovėse, tarifas;
Bi – paslaugos tarifas;
N – skatinimo dydis, kuris lygus 50 proc.
 
Vadovaujantis Metodikos 26 ir 28 punktų nuostatomis, kurios įtvirtina perskaičiuotų tarifų keitimo principus bei atsižvelgiant į tai, kad perskaičiuoti paslaugų tarifai daugiau negu 10 procentų nesiskiria nuo patvirtintų paslaugų tarifų arba yra daugiau kaip 10 procentų didesni nei patvirtinti paslaugų tarifai, siūlome tarifų nekeisti.
 
Įstaigos teikiamų ryšio paslaugų šviesolaidinėmis skaidulomis tarifai nustatomi tokie patys kaip viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ perkamų šių paslaugų tarifai, vyraujantys rinkoje ir išlieka nepakitę:
Paslaugos pavadinimas Už paslaugą,
Eur/ 100 km/ mėn.
Minimalus
tarifas, Eur/mėn.
Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula 2027,34 14,48
Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis 2896,20 14,48
 
Planuojamų teikti paslaugų tarifai:
Naujos paslaugos pavadinimas Tarifas Mato vienetas
Įrangos talpinimas bokšte (rinkinys) 90,00 Eur/mėn.
Įrangos talpinimas bokšte (didelis rinkinys) 130,00 Eur/mėn.
Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 6,00  Eur/1 antena/mėn.
Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio 20,00 Eur/kv.m/mėn.
Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta* 9,00 Eur/mėn.
Prieiga prie tinklo galinių objektų 300 Mb/s sparta** 6,00 Eur/mėn.
 
Maloniai kviečiame operatorius per 30 kalendorinių dienų nuo šios konsultacijos paskelbimo pateikti savo pastabas ir (ar) pasiūlymus el. paštu [email protected] arba raštu.

Viešųjų konsultacijų metu gautos pastabos ir pasiūlymai.