Norėdami Jums pasiūlyti kokybiškas mūsų interneto svetainėje teikiamas paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies"). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Daugiau informacijos

Konsultavimasis su visuomene

Viešoji konsultacija dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ paslaugų tarifų

Konsultacija vyksta 2023-07-18 - 2023-08-17

Viešosios konsultacijos tikslas – didinti paslaugų tarifų nustatymo skaidrumą ir skatinti paslaugų teikėjo plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą.
Konsultacijai pateikiami viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau – įstaiga) didmeninių ryšio paslaugų tarifai apskaičiuoti, vadovaujantis Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo  plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3-201 „Dėl Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo  plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3‑225 „Dėl valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos taikymo“.
2023 m. birželio 30 d. raštu Nr. R-316 įstaiga pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau -Tarnyba) derinti didmeninių ryšio paslaugų tarifus ir 2023 m. liepos 14 d. raštu Nr. (72.1Mr)1B-1730 gavo Tarybos 2023 m. liepos 13 d. nutarimą „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ nustatytų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų“, kuriuo nutarta pripažinti, kad įstaigos prašymas nekeisti didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų yra pagrįstas.
 
Vadovaujantis Metodikos 18 punktu, įstaiga teikia viešajai konsultacijai apskaičiuotus įstaigos didmeninių ryšio paslaugų tarifus:

Paslaugos pavadinimas Apskaičiuoti paslaugų tarifai (galiojantys tarifai)
Už prieigos
taško įrengimą, Eur/vnt.
Už paslaugą,
Eur/km/ mėn.
Už paslaugą,
Eur/vnt./ mėn.
Minimalus tarifas, Eur/mėn.
Paslaugos, kurių tarifai nustatomi pagal Metodiką Ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis Ryšio paslauga sutankintomis šviesolaidinėmis skaidulomis   17,00 (18,00)
-6%
  239,00 (250,00)
-4%
Prieiga prie tinklo galinių objektų iki 500 Mb/s sparta Prieiga prie tinklo galinių objektų iki 500 Mb/s sparta     6,30 (6,00)
+5%
 
Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta Prieiga prie tinklo galinių objektų 1 Gb/s sparta     9,60 (9,00)
+7%
 
Duomenų srauto perdavimas 500 Mb/s sparta Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta iki 1km geografiniu atstumu arba gyvenvietės ribose, bet ne didesniu kaip 5km geografiniu atstumu     12,00 (12,00)
0%
 
Duomenų srauto perdavimas iki 500Mb/s sparta (savivaldybės ribose)*     67,00 (72,00)
-6,9%
 
Duomenų srauto perdavimas 3 Gb/s sparta Duomenų srauto perdavimas 3 Gb/s  sparta   6,60 (6,30)
+4,8%
   
Pagrindiniam ir papildomam paslaugos teikimo taškui (3 Gb/s sparta)     110,00 (112,00)
-1,8%
 
Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo taškas yra kaime     262,00 (289,00)
-9%
 
Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimas Prieigos prie paslaugos teikimo taško įrengimas 57,00 (62,00)
-8%
     
Įrangos talpinimo paslauga Įrangos talpinimas komutacinėje spintoje     2,90 (3,00)
-3%
 

 
* Siekiant paskatinti naudojimąsi plačiajuosčio ryšio tinklu bei konkurenciją, paslaugų, teikiamų gyvenamosiose vietovėse, kuriose išvystytas plačiajuosčio ryšio tinklas ir yra techninės galimybės teikti paslaugas, tačiau jose 24 mėn. ar ilgiau paslaugų teikėjo paslaugų nenaudoja nė vienas operatorius ir yra tikslinga skatinti plačiajuosčio ryšio tinklo panaudojimą (toliau – tikslinės vietovės), tarifai apskaičiuojami pagal šią formulę:
Gi = Bi - Bi x N,
čia:
Gi – paslaugos, teikiamos tikslinėse vietovėse, tarifas;
Bi – paslaugos tarifas;
N – skatinimo dydis, kuris lygus 50 proc.
 
Vadovaujantis Metodikos 26 punkto nuostatomis, kuri įtvirtina perskaičiuotų tarifų keitimo principus bei atsižvelgiant į tai, kad perskaičiuoti paslaugų tarifai daugiau negu 10 procentų nesiskiria nuo patvirtintų paslaugų tarifų, siūloma tarifų nekeisti.
Įstaigos teikiamų ryšio paslaugų šviesolaidinėmis skaidulomis tarifai nustatomi tokie patys kaip viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ perkamų šių paslaugų tarifai, vyraujantys rinkoje ir išlieka nepakitę:
 

Paslaugos pavadinimas Už paslaugą,
Eur/ 100 km/ mėn.
Minimalus
tarifas, Eur/mėn.
Ryšio paslauga viena šviesolaidinio kabelio skaidula 2027,34 14,48
Ryšio paslauga dviem šviesolaidinio kabelio skaidulomis 2896,20 14,48

 
Planuojamų teikti paslaugų tarifai:

Naujos paslaugos pavadinimas Tarifas Mato vienetas
Įrangos talpinimas bokšte (rinkinys)** 90,00   Eur/mėn.
Įrangos talpinimas bokšte (didelis rinkinys)** 130,00   Eur/mėn.
Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai** 6,00    Eur/1 antena/mėn.
Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio** 20,00   Eur/kv.m/mėn.

** Paslaugos patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3-510 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų tarifų“, tačiau paslaugos nėra pradėtos teikti.

Maloniai kviečiame operatorius per 30 kalendorinių dienų nuo šios konsultacijos paskelbimo pateikti savo pastabas ir (ar) pasiūlymus el. paštu [email protected].