Norėdami Jums pasiūlyti kokybiškas mūsų interneto svetainėje teikiamas paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies"). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Daugiau informacijos

Įstaigos veikla 2022 metų II ketvirtį

2022 m. liepos 27 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdyba patvirtino įstaigos veiklos ataskaitą, kurioje yra pateikta svarbiausia informacija apie 2022 m. II ketv. įstaigos veiklą ir rezultatus. 
Ketvirčio ataskaitoje buvo išskirtos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ strateginės veiklos kryptys ir tikslai. Įstaiga siekia suteikti galimybę naudotis prieinamu ir kokybišku plačiajuosčiu ryšiu, įgyvendinti inovacijas bei siekti lyderystės, vykdyti veiklą tvariai, užtikrinti įstaigos veiklos skaidrumą, korupcijos prevenciją ir komunikaciją.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ siekia užtikrinti prieinamą ir kokybišką plačiajuostį ryšį. 2022 m. II ketv. įstaiga parengė ir įgyvendino priemones, užtikrinančias optimalų sukurtos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros panaudojimą. Viso II ketv. suteikė 5372 didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto, PRIP projekto, PRIP-2 projekto, NKP projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą, didmeninės ryšio paslaugos buvo teikiamos 1821. Paslaugų pateikiamumo rodiklis pasiekė 99,99%.
Vienas pagrindinių VšĮ „Plačiajuostis internetas“ strateginių tikslų - inovacija ir lyderystė. Įstaiga įgyvendino modernios, į ateitį orientuotos naujos kartos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus. Šiuo metu sukurtos NKP šviesolaidinių kabelių linijų infrastruktūros apimtis (augančiais sk.) yra 1092 km, o prijungtų NKP tinklo objektų skaičius (augančiais sk.) – 310. Įstaiga nuolatos investuoja į inovatyvius sprendimus, kuriančius pokytį procesų efektyvumo, paslaugų teikimo kokybės ar kitose srityse, o veiklą vykdo taikant modernius darbo bei vadybos metodus. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ per 2022 m. sukūrė ir įdiegė 7 inovatyvius sprendimus.
Taip pat, siekdama gerinti įstaigos klientų aptarnavimo kokybę ir didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vertina teikiamas paslaugas bei jų atitikimą operatorių poreikiams, teikiamų paslaugų pateikiamumą kritinėms paslaugoms, galimybes rezervuoti paslaugų srautus duomenų perdavimo tinkle. 2022 m. I ir II ketv. įstaiga siekdama gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, atliko operatorių apklausą dėl naujų paslaugų ar esamų paslaugų keitimo poreikio.
Siekdama tausoti aplinką VšĮ „Plačiajuostis internetas“ savo veiklą vykdo vadovaudamasi įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkančia LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Įstaiga siekia kuo efektyviau sumažinti CO2 suvartojimą pagal parengtą CO2 išmetimo valdymo metodiką. Tvarus energijos naudojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas ir tinkamas atliekų tvarkymas yra pagrindiniai poveikio aplinkai aspektai, kuriuos siekiama valdyti įstaigos veikloje.
Įstaiga laikosi nulinės tolerancijos korupcijai ir lygių galimybių įgyvendinimo politikos. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra vykdomas aktyvus antikorupcinės aplinkos kūrimas, kuris įgyvendinamas pasitelkiant vidaus tvarkomuosius dokumentus ir apimantis reguliarius darbuotojų mokymus bei dalyvavimą konferencijose. Taip pat, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra diegiamos antidiskriminacinės priemonės, skirtos sumažinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją. 2022 m. II ketv. buvo rengiamas įstaigos lygių galimybių įgyvendinimo priemonių planas.
Įstaiga siekia efektyviai informuoti klientus ir reguliariai teikti aktualijas apie įstaigos teikiamas paslaugas, paslaugų tarifus ir kitą aktualią informaciją. 2022 m. balandžio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-19 buvo patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ viešinimo ir komunikacijos įgyvendinimo priemonių planai.  2022 m. II ketv. daugiausiai dėmesio buvo skirta komunikacijai su klientais bei įstaigos darbuotojais.
2022 m. per 6 mėn. įstaiga dirbo pelningai, veiklos rezultatas prieš apmokestinimą 97,5 tūkst. eur.  Įstaiga per 2022 m. 6 mėn. iš viso gavo – 3 045,4 tūkst. eur arba 101,3 % planuotųjų pajamų, tuo tarpu įstaigos sąnaudos per 2022 m. 6 mėn. sudaro 2 934,2 tūkst. eur arba 101,4 % planuotųjų.