Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su slapukų politika. Daugiau informacijos

Apie mus

Įstaigos veikla
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ – pelno nesiekianti organizacija, įsteigta remiantis 2005 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-415. Įstaiga Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. spalio 5 d. Su įstatais galite susipažinti čia
Įstaiga nevykdo įstatymų ir kitų noriminių teisės aktų projektų rengimo veiklos. 


Mūsų vizija
Tapti geriausiu partneriu elektroninių ryšių operatoriams teikiant plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškosiose šalies vietovėse. 
 

Mūsų misija:
 • Sudaryti visuomenei galimybes naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų pasiekimais ir tokiu būdu mažinti skaitmeninę atskirtį.
 • Būti patikimu informacinių ir ryšių technologijų partneriu klientams.
 • Kurti pridėtinę vertę efektyviai naudojant valstybės turtą ir kartu su dalininkais dalyvauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje.
 • Kurti aplinką, kurioje ugdomi aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai, kartu siekiantys bendrų rezultatų.

Mūsų vertybės
Atsakomybė, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas.
 
Strateginės veiklos kryptys ir sritys
 1. Teiksime kokybiškas didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas:
 • teiksime didmenines elektroninių ryšių paslaugas naudojant RAIN projekto, RAIN-2 projekto ir PRIP projekto įgyvendinimo metu sukurtą infrastruktūrą;
 • parengsime ir įgyvendinsime technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą paslaugų pateikiamumą.
 1. Kursime modernią, į ateitį orientuotą elektroninių ryšių infrastruktūrą:
 • dalyvausime parengiant modernios, į ateitį orientuotos elektroninių ryšių infrastruktūros kūrimo projektus (projektas „Naujos kartos prieigos infrastruktūros kūrimas“ (toliau – NKP projektas projektas), projektas „Sea Lion“, projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ (toliau – PRIP-2 projektas));
 • kontroliuosime vykdomus infrastruktūros projektavimo, statybos ir diegimo darbus, derinsime techninius sprendimus ir projektus;
 • kontroliuosime vykdomus tinklo objektų įrengimo darbus, funkcionalumo užtikrinimą, derinsime techninius sprendimus ir projektus;
 • įgyvendinsime organizacines ir teisines priemones, užtikrinančias NKP, „Sea Lion“ ir PRIP-2 projektų įgyvendinimą.
Įstaigos projektai ir paslaugos

Įstaigos vienintelė dalininkė (savininkė) yra valstybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – SM). SM funkcijos:
 • skiria ir atleidžia įstaigos vadovą;
 • tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
 • nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • tvirtina įstaigos struktūrą ir etatų sąrašą;
 • priima sprendimą dėl įstaigos audito ir renka audito įmonę;
 • atlieka kitas įstaigos valdymo funkcijas;
 • tvirtina viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ strateginį veiklos planą ir pagrindinius finansinius rodiklius.

Kiekvienais metais yra atliekamas įstaigos veiklos finansinis auditas.

Vadovų darbotvarkė