Norėdami Jums pasiūlyti kokybiškas mūsų interneto svetainėje teikiamas paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies"). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Daugiau informacijos

5G projekto viešosios konsultacijos

PROJEKTO PIRMOJI VIEŠOJI KONSULTACIJA

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Pl) ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „CIVITTA“ ir UAB „Cellular Expert“ (toliau – Vykdytojas), Pl užsakymu rengia 5G infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – projektas).
Projekto tikslas –  paruošti investicinį projektą, kuris leistų teikti paraišką dėl finansavimo reikalingo įgyvendinti 5G gairėse numatytą tikslą – iki 2025 m. užtikrinti 5G ryšį tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir sudarytų prielaidas įgyvendinti 5G plėtros projektą.
Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą projektą, 2021 m. gegužės-birželio mėnesiais buvo atlikta esamos ir planuojamos per 3 metus įrengti 5G ryšio ir šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė remiantis ryšio operatorių pateiktais duomenimis.
Surinktų duomenų pagrindu buvo sudaryti žemėlapiai, kuriuose identifikuojama tarptautiniuose transporto koridoriuose Lietuvos Respublikos teritorijoje („Via Baltica“, „Rail Baltica“ bei dėl aktualumo operatoriams papildoma apimtimi įtraukiamas A1 (Vilnius-Klaipėda) kelias) esanti 5G tinklo infrastruktūra ir „baltosios dėmės“ bei šviesolaidinių tinklų infrastruktūra. Šioje konsultacijoje “baltosios dėmės” yra apibrėžtos kaip transporto magistralių atkarpos, kuriose esama mobiliojo ryšio infrastruktūra neleidžia keliu judantiems vartotojams pasiekti 50 Mb/s patyriminę greitaveiką žemynkrypčiame kanale. Ši slenkstinė greitaveika pasirinkta remiantis ETSI Techninės specifikacijos TS 122 261 „Service requirements for the 5G system (Release 16)“ rekomenduojamomis projektavimo normomis didelio greičio transporto priemonių ryšio scenarijui (7.1-1 lentelė).
Siekiant įsitikinti parengtų žemėlapių tikslumu, prašome esant poreikiui, iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 3 d. (imtinai) el. paštu [email protected]  pateikti žemėlapio patikslinimui/ papildymui reikalingus duomenis.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums pateikus naujus/ papildomus/ patikslintus duomenis, kurie, Jūsų manymu, yra neįvertinti ar netiksliai įvertinti žemėlapyje, žemėlapis ir jo duomenys bus atitinkamai patikslinti.
Iškilus klausimams, taip pat atsiradus poreikiui didesnio detalumo žemėlapiams, prašome kreiptis nurodytu el. paštu.
Viešoms konsultacijoms pateikiami naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros žemėlapiai:
5G ryšiui reikalingos ir šviesolaidinių tinklų infrastuktūros bei „baltųjų dėmių“ žemėlapis „Via Baltica“ transporto koridoriuje (nuoroda)
5G ryšiui reikalingos ir šviesolaidinių tinklų infrastuktūros bei „baltųjų dėmių“ žemėlapis „Rail Baltica“ transporto koridoriuje (nuoroda)
5G ryšiui reikalingos ir šviesolaidinių tinklų infrastuktūros bei „baltųjų dėmių“ žemėlapis kelyje A1 (Vilnius-Klaipėda) (nuoroda)


PROJEKTO ANTROJI VIEŠOJI KONSULTACIJA

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Pl) ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „CIVITTA“ ir UAB „Cellular Expert“ (toliau – Vykdytojas), Pl užsakymu rengia 5G infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – projektas).
Projekto tikslas – paruošti investicinį projektą, kuris leistų teikti paraišką dėl finansavimo reikalingo įgyvendinti 5G gairėse numatytą tikslą – iki 2025 m. užtikrinti 5G ryšį tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“, magistralinis kelias A1) ir sudarytų prielaidas įgyvendinti 5G plėtros projektą.
Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą projektą, 2021 m. gegužės-rugpjūčio mėnesiais buvo atlikta esamos ir planuojamos per 3 metus įrengti 5G ryšio ir šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė bei identifikuotos 5G tinklo „baltosios dėmės“, apibrėžtos pirminės techninės sąlygos naujo 5G tinklo kūrimui.
Remiantis surinktų duomenų analize buvo parengtas optimalus tarptautinių transporto koridorių 4G/5G ryšio bazinių stočių išdėstymo planas, kuris yra teikiamas viešajai konsultacijai. Jame siūloma išdėstyti naujų bazinių stočių bokštus taip, kad jie užtikrintų ne mažesnį nei -90 dBm lauko stiprumą eismo juostose (vertinant bangų sklidimą atraminėje 1800 MHz dažnių juostoje), taip garantuojant nepertraukiamą ir labai kokybišką 5G mobiliojo ryšio padengimą per visą nagrinėjamų magistralių trasų ilgį.
Viešajai konsultacijai teikiami šie planavimo dokumentai:
 1. Žemėlapiai (PDF formatu eksportuoti GIS duomenys), kuriuose pavaizduojamos siūlomos naujų bazinių stočių bokštų pozicijos ir naujos šviesolaidžio kabelių linijos reikalingos jų pajungimui prie esamų fiksuoto ryšio tinklų:
  1. „Via Baltica“ transporto koridoriuje (nuoroda);
  2. „Rail Baltica“ transporto koridoriuje (nuoroda);
  3. A1 (Vilnius-Klaipėda) transporto koridoriuje (nuoroda);
 2. Naujų bokštų sąrašas (Pdf formatu) kuriame pateiktas siūlomų naujų bazinių stočių antenų bokštų sąrašas (154 vnt.) ir geografinės koordinatės (nuoroda).
 3. Techninio planavimo prielaidos ir sprendimai (nuoroda).
Visi suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pastabas siūlomam naujų bazinių stočių išdėstymo planui. Pastabos turi būti pateiktos projekto rengėjams iki 2021 m. spalio 2 d. (imtinai) el. paštu [email protected].
Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus naujus, papildomus ar patikslinančius duomenis, kurie, Jūsų manymu, yra neįvertinti ar netiksliai įvertinti ruošiamame transporto magistralių 5G tinklo projekte, šis projektas, jo techninės projektavimo prielaidos ir siūlomas naujų saitų išdėstymo ir sujungimų žemėlapis bus atitinkamai tikslinami.
Norint gauti didesnio detalumo ar kitu formatu pateiktus žemėlapius ar iškilus kitiems klausimams, prašome kreiptis nurodytu el. paštu.


PROJEKTO TREČIOJI VIEŠOJI KONSULTACIJA
2021-11-09

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Pl) ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „CIVITTA“ ir UAB „Cellular Expert“ (toliau – Vykdytojas), Pl užsakymu rengia 5G infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – projektas).
Projekto tikslas – paruošti investicinį projektą, kuris leistų teikti paraišką dėl finansavimo reikalingo įgyvendinti 5G gairėse numatytą tikslą – iki 2025 m. užtikrinti 5G ryšį tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir sudarytų prielaidas įgyvendinti 5G plėtros projektą.
Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą projektą, 2021 m. gegužės-rugsėjo mėnesiais buvo atlikta esamos ir planuojamos 5G ryšio ir šviesolaidinių tinklų infrastruktūros analizė, identifikuotos 5G tinklo „baltosios dėmės“ ir apibrėžtos pirminės techninės sąlygos naujo 5G tinklo kūrimui, pagal kurias buvo parengtas optimalus tarptautinių transporto koridorių 5G ryšio bazinių stočių išdėstymo planas.
Vadovaujantis Projekto eigoje pasiektais rezultatais ir diskusijų su visomis suinteresuotomis šalimis išvadomis, Projekto rengėjai parengė Investicijų projekto darbinę versiją, kurioje pateikiamos keturios pagrindinės Projekto įgyvendinimo alternatyvos, jų kokybinė analizę, Projekto investicijų kaštai bei išlaidų bei pajamų modelis, ir kiekybinis finansinių bei ekonominių rodiklių įvertinimas.
Viešajai konsultacijai teikiami šie planavimo dokumentai:
 1. Investicijų projekto santrauka (PDF formatu), kurioje įtraukti esminiai Investicijų projekto skyriai, siekiant supažindinti visus suinteresuotus asmenis su Projekto tikslais ir rodikliais, Projekto įgyvendinančių organizacijų konsorciumo modelio aprašymu, Projekto įgyvendinimo alternatyvomis ir jų palyginimų, Projekto lėšų srautais, ir finansine bei ekonomine analize (nuoroda).
 2. Finansinė skaičiuoklė (PDF formatu), kurioje pateikti detalūs Projekto investicijų kaštų, išlaidų ir pajamų skaičiavimai (nuoroda). Pažymėtina, kad reikalingos investicinės išlaidos prognozuotos remiantis pastarųjų metų ryšių infrastruktūros statybos kaštų analize, darant prielaidas dėl šių kaštų augimo ateityje, taip pat kataloginėmis įrangos kainomis, ir kitokiomis konservatyviomis prielaidomis.
Visi suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pastabas siūlomam Investicijų projektui dėl konkrečių investicijų kaštų, įkainių, paslaugų tarifų ir veiklos išlaidų komponentų patikslinimo.
Pastabos turi būti pateiktos projekto rengėjams iki 2021 m. gruodžio 3 d. (imtinai) el. paštu [email protected].
Atkreipiame dėmesį, kad Jums pateikus naujus, papildomus ar patikslinančius duomenis, kurie, Jūsų manymu, yra neįvertinti ar netiksliai įvertinti dabartinėje Investicijų projekto versijoje, Projekto įgyvendinimo alternatyvos ir finansinė skaičiuoklė bus atitinkamai tikslinama.
Norint susipažinti su pilnos apimties aprašomąją Investicijų projekto dalimi ar detalia finansine skaičiuokle (Excel formatu), ar iškilus kitiems klausimams, prašome kreiptis nurodytu el. paštu.